عبارت مورد جستجو:
  يكشنبه 3 تير 1403
دوسالانه‌ها 
اعضای شورای سیاستگذاری


 

 


رییس شورای
 سیاستگذاری
محمود شالويي


 
عضو شورا
منیژه آرمین


عضو شورا
غلامعلی طاهری


عضو شورا
سید مهدی علویعضو شورا
هیربد همت آزاد


عضو شورا
رضا تائبی


عضو شورا
فرزاد فرجیعضو شورا
نسرین عظیمی

 


دبیر اجرایی
بهزاد اژدریعضو شورا
عبدالرحیم سیاهکارزاده

     

 

           


عضو شورا
داود ثمری