عبارت مورد جستجو:
  يكشنبه 3 تير 1403
دوسالانه‌ها 

داوری نهایی رشته سفال / موزه امام علی(ع)19/8/90

    

    

    

    

    

    

    


داوری نهایی رشته حجم-نقش برجسته سفال / (موزه امام علی(ع)19/8/90)

      

       
 
      

     

بحث آزاد (19/8/90)

    

     

    
 عکاس/احمد نشان


همایش سفال و سرامیک

 شعبانعلی قربانی / معرفی ماده گل سلولوزی 19/8/90

    

      

 امید قجریان / خانه سرامیکی 18/8/90
 
    

    
 رضا وحید زاده / افزایش دیوارنگاره های سفالی لعابدار در تمدن ایلام و سرزمین های همجوار (17/8/90)

     
 
   
عکاس/احمد نشان

فرشته غنوی چاکانی / سفالگری معاصر در استان گیلان (صومعه سراء املش ، رودسر17/8/90)

     

     
عکاس/احمد نشان

رضا وحیدزاده / بررسی پویایی و تنوع کاشی کاری در اصفهان (15/8/90)

     

    
عکاس/احمد نشان

برگزاری ورک شاپ 

رسول جلیلی (لعاب کرستالی17/8/90)

    

    

 فائزه هاشمی / قابلیت های تکنیک دوغابی در سرامیک هنری معاصر 15/8/90
 
    

    
 داوری نهایی رشته سفال/
سمنان(فرهنگسرای کومش8/8/90)

 عکاس/احمد نشان


    

    

    

    

    

    


 برگزاری ورک شاپ سفال/موزه امام علی(ع)(27/7/90)
        
             
        
       

      


 برگزاری ورک شاپ سفال/ موزه امام علی(ع)(25/7/90)
       
 
       


 برگزاری ورک شاپ سفال / موزه امام علی(ع) (24/7/90)

      
                                                                                                                   
      

      

      


 مرحله انتخاب نهایی آثار دهمین دوسالانه ملی سفال ، موزه امام علی (ع):
         


 مرحله انتخاب اولیه آثار دهمین دوسالانه ملی سفال ، دبیرخانه دوسالانه ها و جشنواره ها :